Title details

< Előző.
Következő >
Hozzáadás a kosárhoz
Cím Sic itur ad astra: ünnepi kötet a 70 éves Blaskó Béla tiszteletére / szerk. Madai Sándor, Pallagi Anikó, Polt PéterKönyv/monográfia
Tartalma Konszonancia a büntetőjog alapelveinek rendszerében / Amberg Erzsébet
A fogyasztóvédelem és a versenyjog kapcsolata a büntetőjogász szemszögéből / Balla Lajos
Az igazgatásrendészet a rendészet pszeudo ága / Balla Zoltán
Nagyvárosi bűnmegelőzés / Barabás Andrea Tünde
A zuglói "plakátrendőr" kezdeményezéstől a "szomszédom a rendőr" program sikeréig / Berei Róbert
A nemzetbiztonság területén folytatott tudományos kutatások jellemzői / Boda József
A bizonyítási kísérlet múltja és jelene a jogi szabályozás tükrében / Budaházi Árpád
Rendészet, közigazgatás, büntetőjog / Christián László
Őrizzük is meg nem is...: a reintegrációs őrizet jogintézményének hazai aspektusai / Czenczer Orsolya
A fegyvermester, akit a bíróság jogerősen mentesített, de fegyvert mégsem szerezhetett: avagy az előzetes mentesítést követő hátrányos jogkövetelmények / Czine Ágnes
Református jogtudósok a bűnelkövetők neveléséről, valláserkölcsi tanításáról / Domokos Andrea
A cselekményegység egyes kérdései / Elek Balázs
A terhelti figyelmeztetések rendszere a magyar és az amerikai büntetőeljárásban: a Miranda-figyelmeztetés elmélete és joggyakorlata / Fantoly Zsanett
Büntetőjogi kihívások a világban: pápai felhívásként / Fenyvesi Csaba
Valósághű tényállás, avagy az anyagi igazság megállapítása / Finszter Géza
Egy elfeledett bűncselekmény társadalomra veszélyességének feléledése 2020-ban / Gál István László
Speciális alanyok a büntetőjogban / Hautzinger Zoltán
Kinek is kell aláírnia a vádindítványt? / Herke Csongor
Más jogágakra történő hivatkozások a büntető tényállásokban / Hollán Miklós
Gondolatok a jogállami büntetőhatalom és az alkotmányos büntetőjog korrelációjáról / Horgos Lívia
A munkavégzők kizsákmányolása és az európai értékek védelme / Irk Ferenc
Inkriminált algoritmusok a büntető igazságszolgáltatásban / Karsai Krisztina
Korrupció és integritás - koncepcionális alapvetés / Kerezsi Klára
Az eBizalom szerepe az illegális szerek online kereskedelmében / Kiss Tibor
Az ítéletalkotás csapdái / Kovács Gábor
Az idő sodrában: a hatékony vezetői időgazdálkodás jó gyakorlatai / Kovács Gábor
A jogállami büntetőjog és büntetőeljárás rögös útjai / Kőhalmi László
A feltételes szabadságra bocsátásról / Lajtár István
Foglalkozási szabály vagy közlekedési szabály?: a közlekedési veszélyeztető bűncselekmények és a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés elhatárolási kérdéséhez / Madai Sándor
A közlekedés biztonságs elleni bűncselekményekhez kapcsolódó egyes elhatárolási kérdések / Major Róbert
A magánlakás fogalma és a tiltott adatszerzés / Mészáros Bence
A jogtudós jogalkalmazó: Finkey Ferenc 1870-1949 / Molnár Gábor Miklós
Rendőri és igazságügyi együttműködés az EU és az Egyesült Királyság között a brexit után / Nagy Judit
A mesterséges intelligencia és a jogi felelősség kérdése - 2010-2020-as évek fordulóján de lege ferenda / Nagy Zoltán András
Rendőrség és cigányság: esélyek, lehetőségek és veszélyek / Németh Zsolt
A szexuális cselekmény születése a magyar büntetőjogban / Pallagi Anikó
A büntetőjogi intézkedésekről való hazai tudományos gondolkodás a 20. század első felében / Pallo József
Büntetéskiszabási kérdések avagy néhány gondolat a visszaeső bűnelkövetőkről / Pápai-Tarr Ágnes
Az egyezség / Polt Péter
Egy kriminálpedagógia kutatás margójára / Ruzsonyi Péter
Györök Ferenc és a rendőrtisztképzés / Sallai János
Demográfiai robanás / Sárkány István
A tőkepiac tisztességes működését biztosító közigazgatási és büntetőjogi szabályok változásai a 2008. évi pénzügyi válságot követően Európában és Magyarországon / Schubauer László
A szegénység toposza a büntetőjogban / Sipos Ferenc
Frontok és hidak a kábítószer-politikában / Sivadó Máté
A jövedéki büntetőjog fejlődése 1867 és 1928 között / Szabó Andrea
A rendészeti célú titkos információgyűjtés / Szendrei Ferenc
Jogtárgyi abszurditások a Btk. méltóság- és alapjogvédelmi fejezetében, avagy hogyan (nem) lesz az individuális jogi tárgyból kollektív jogi tárgy / Szomora Zsolt
A precedensek csapdái / Tóth Mihály
A nyomozási szak egyszerűsítésének kérdései / Vári Vince
A sértett fogalma az új büntetőeljárási törvényben / Vida József
Egy szakma életrajzi vázlata / Vigh András
Nyugat-európai kutatások a rövid tartamú szabadságvesztés büntetések és az elektronikus felügyelet alkalmazásáról / Vókó György
Nevek Madai Sándor, 1980-
Pallagi Anikó (főisk. adj.), 1965-
Polt Péter (#10020753 ; legfőbb ügyész), 1955-
Blaskó Béla, 1950-
Megjelenés Budapest : Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020
Méretadatok 566 p.; 25 cm
Nyelv magyar;
ISBN 9789635313051
Osztályozási jelzetek 343 S 55
Tárgyszavak életút; büntetőjog; rendészet; reintegráció; büntetőeljárás; jogállamiság; vezetői hatékonyság; közlekedésbiztonság;
Notes Bibliogr. a tanulmányok végén
Availability
Vonalkód Lelőhely Állományegység Raktári jelzet Státusz Kategória
N00030722NKE EKKL Egyetemi Központi KönyvtárLudovika Szabadpolc343 S 55HozzáférhetőKölcsönözhető
N00030721NKE EKKL Egyetemi Központi KönyvtárLudovika Szabadpolc343 S 55HozzáférhetőKölcsönözhető
N00030723NKE EKKL Egyetemi Központi KönyvtárLudovika Raktár 3.343 S 55HozzáférhetőKölcsönözhető
N00030724NKE EKKL Egyetemi Központi KönyvtárLudovika Raktár 3.343 S 55HozzáférhetőKölcsönözhető